06-403 45 449 arjan@drawingstories.nl

CLIËNTENVERTROUWENSPERSOON WZD

─────────────────

INFORMATIEVE STRIPS

 

Elke cliënt die professionele zorg krijgt en onder de Wet zorg en dwang valt, kan ondersteuning krijgen van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Deze is er voor mensen met een verstandelijke beperking, en voor mensen met dementie.

Er zijn 4 aanbieders van cliëntenvertrouwenspersonen, met elk een eigen regio:
Adviespunt Zorgbelang, Het LSR, Zorgstem en Quasir.

Om uit te leggen wat de cliëntenvertrouwenspersoon voor cliënten kan betekenen, maakte ik in opdracht van de 4 aanbieders 2 verschillende stripverhalen. Voor beide doelgroepen een eigen verhaal.

De stripuitgaven worden gebruikt door de cliëntenvertrouwenspersonen, bij het informeren van hun cliënten.

 

Online strips

De stripverhalen zijn ook  als online versie te lezen! Met een responsive opbouw van de pagina’s, én met audio ondersteuning voor mensen die moeite hebben met lezen.

Uitgave doelgroep VG

Character Designs

Uitgave doelgroep PG