06-403 45 449 arjan@drawingstories.nl

Cliëntenraad

DE CLIËNTENRAAD ───────────────── INFORMATIEVE STRIPS Niels en Nadia in de cliëntenraad De cliëntenraad komt op voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten in een zorginstelling. Wie zijn ze? Hoe geven ze advies? Waar mogen ze over meebeslissen? Ieder...

Cliëntenvertrouwenspersoon Wzd

CLIËNTENVERTROUWENSPERSOON WZD ───────────────── INFORMATIEVE STRIPS   Elke cliënt die professionele zorg krijgt en onder de Wet zorg en dwang valt, kan ondersteuning krijgen van een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Deze is er voor mensen met een verstandelijke...

Syndion | Educational Comics

SYNDION ───────────────── EDUCATIONAL COMICS Every quarter, I enjoy creating 2-page educational comics for clients with a mental disability. The challenge is in telling the story as clear and simple as possible, while also making it fun to read.  Syndion is a mental...